Cash Coupon Central

rating rating rating rating rating

15 รีวิว

จำนวนสินค้า: 0 ชิ้น

- เงื่อนไขคูปองส่วนลดแทนเงินสด - 1. ใช้ได้ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เซน และมาร์คแอนด์สเปนเซอร์ที่ตั้งอยู่ในเซ็นทรัลเท่านั้น (ยกเว้นร้านค้าเช่าพื้นที่) 2.ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ-คืนบัตร ยกเลิกบัตร และชดเชยความเสียหายในกรณีบัตรสูญหาย ชำรุด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 3.ขอสงวนสิทธิ์ในการรับบัตรนี้ กรณีที่ห้างฯ พิจารณาแล้วว่า ได้ใช้บัตรนี้ซื้อสินค้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปจำหน่าย 4.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ณ เซ็นทรัลทุกสาขาและเซน

* สินค้าจะจัดส่งตามลำดับคิว ใช้เวลาจัดส่งประมาณ 7-14 วัน *

ราคา

75

สินค้าแนะนำ